Chọn lọc :
Bồ Đào Nha
chưa
Liechtenstein
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 0.90 6.00 0.90 0.88 6.25 0.82
Crown 0.93 6.00 0.89 0.98 6.25 0.82
Ladbrokes 1.01 23.00 56.00
Bet365 1.00 51.00 51.00 0.85 5.75 1.00 0.98 6.25 0.88
SNAI 1.01 25.00 40.00
William hill 1.01 19.00 126.00
Betway
Easybet 1.00 36.00 66.00 0.95 6.00 0.89 0.81 6.00 1.01
Wade 1.01 19.00 61.00 0.88 5.75 0.93 1.00 6.25 0.87
Mansion88 0.83 5.75 1.01 0.98 6.25 0.84
Interwetten 1.01 25.00 40.00 0.95 6.00 0.75 0.65 5.50 1.10
10Bet 1.01 33.00 176.00 0.99 6.00 0.84 0.96 6.25 0.83
188Bet 0.94 6.00 0.90 0.99 6.25 0.83
12Bet 0.83 5.75 1.01 1.00 6.25 0.82
Sbobet 0.99 6.00 0.85 0.99 6.25 0.83
WewBet 1.01 6.00 0.83 0.98 6.25 0.84
18Bet 1.01 51.00 51.00 0.82 5.75 0.99 0.97 6.25 0.83
Pinnacle 0.85 5.75 0.92 0.95 6.25 0.81
HK 1.00 21.00 100.00 0.57 5.50 1.25
Italia
chưa
Anh
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 2.55 3.08 2.52 1.00 0.00 0.80 0.80 2.00 0.90
Crown 2.97 3.10 2.54 1.11 0.00 0.80 0.84 2.00 1.04
Ladbrokes 2.90 3.00 2.55 1.37 2.50 0.53
Bet365 2.88 3.20 2.50 1.10 0.00 0.78 0.83 2.00 1.03
SNAI 3.05 3.05 2.60
William hill 2.70 3.20 2.63 1.38 2.50 0.53
Betway
Easybet 3.00 3.10 2.50 1.13 0.00 0.80 0.84 2.00 1.06
Wade 2.90 3.10 2.55 1.05 0.00 0.78 0.85 2.00 1.02
Mansion88 3.00 3.10 2.53 1.14 0.00 0.79 0.87 2.00 1.03
Interwetten 2.85 3.05 2.65 0.90 0.00 0.80 1.40 2.50 0.50
10Bet 2.90 3.05 2.55 1.04 0.00 0.80 0.82 2.00 0.96
188Bet 2.97 3.10 2.54 1.12 0.00 0.81 0.85 2.00 1.05
12Bet 3.00 3.10 2.53 1.14 0.00 0.79 0.87 2.00 1.03
Sbobet 2.78 3.00 2.58 1.11 0.00 0.82 0.89 2.00 1.01
WewBet 2.78 2.94 2.40 1.09 0.00 0.81 0.85 2.00 1.03
18Bet 3.05 3.10 2.50 1.10 0.00 0.77 0.83 2.00 1.02
Pinnacle 3.01 3.15 2.65 1.09 0.00 0.83 0.85 2.00 1.05
HK 2.86 2.72 2.43 1.04 0.00 0.77 1.35 2.50 0.52
Aral Nukus
1
90+1'
1
FK Andijan-2
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Republic of Ireland (w) U17
3
69'
0
Kosovo U17(w)
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Karlsruher SC
5
69'
2
Schaffhausen
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.01 16.50 19.50 0.91 0.25 0.97 1.04 8.00 0.82
Ladbrokes 1.00 151.00 151.00 0.04 2.50 12.00
Bet365 1.00 51.00 67.00 0.85 0.25 0.95 1.05 8.00 0.75
SNAI 1.45 4.50 5.50
William hill 1.00 61.00 67.00 0.50 2.50 1.50
Betway
Easybet 1.00 17.00 19.00 0.91 0.25 0.99 1.03 8.00 0.85
Wade 1.01 15.00 34.00 0.73 0.25 0.95 0.89 8.00 0.78
Mansion88 1.03 9.10 46.00 0.90 0.25 1.00 1.14 8.00 0.75
Interwetten 1.00 28.00 55.00 0.35 7.50 1.75
10Bet 1.01 33.00 48.00 0.67 0.25 0.91 0.78 8.00 0.78
188Bet 1.01 16.50 19.50 0.92 0.25 0.98 1.05 8.00 0.83
12Bet 1.01 10.00 90.00 0.78 0.25 1.13 1.03 8.00 0.85
Sbobet 1.45 4.40 5.00 1.42 0.50 0.60 1.06 8.00 0.82
WewBet 1.18 5.75 9.50 0.90 0.25 1.00 1.11 8.00 0.78
18Bet 1.01 59.00 284.00 0.82 0.25 0.91 1.03 8.00 0.71
Pinnacle 1.46 4.56 5.58 0.87 0.25 0.92 0.96 8.00 0.83
HK
Brondby IF
0
85'
0
Trelleborgs FF
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 4.70 1.24 13.00 2.00 0.25 0.38 2.38 0.50 0.28
Ladbrokes 1.57 3.30 5.80 1.30 2.50 0.53
Bet365
SNAI
William hill 4.20 1.25 13.00
Betway
Easybet 4.70 1.24 13.00 1.90 0.25 0.43 2.10 0.50 0.26
Wade 4.10 1.30 13.00 1.53 0.25 0.44 2.10 0.50 0.30
Mansion88
Interwetten 3.85 1.30 15.00 2.05 0.50 0.27
10Bet
188Bet 4.70 1.24 13.00 2.04 0.25 0.39 2.43 0.50 0.29
12Bet 4.15 1.29 12.00 1.72 0.25 0.48 2.32 0.50 0.33
Sbobet 4.50 1.25 12.50 1.85 0.25 0.44 2.38 0.50 0.30
WewBet 4.38 1.28 8.90 2.00 0.25 0.40 2.38 0.50 0.30
18Bet 4.20 1.27 12.00 1.94 0.25 0.34 2.27 0.50 0.27
Pinnacle
HK
Shimshon Tel Aviv
1
70'
0
Maccabi Shaarayim
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 3.15 3.10 1.95 1.00 -0.25 0.70 0.85 2.25 0.85
Ladbrokes 1.50 3.25 8.50 2.20 2.50 0.30
Bet365 1.50 3.40 7.50 0.82 -0.25 0.97 0.92 1.75 0.87
SNAI
William hill
Betway
Easybet 1.48 3.40 7.50 0.82 -0.25 0.99 0.91 1.75 0.86
Wade 1.40 3.25 8.50 0.72 -0.25 0.97 0.70 1.75 0.95
Mansion88 1.50 3.05 7.80 0.87 -0.25 0.97 0.82 1.75 1.00
Interwetten 1.45 3.25 11.00 0.50 1.50 1.30
10Bet
188Bet 3.15 3.10 1.93 0.93 -0.25 0.77 0.86 2.25 0.84
12Bet 1.50 3.10 7.70 0.85 -0.25 0.99 0.76 1.75 1.06
Sbobet 0.92 -0.25 0.92 0.86 1.75 0.96
WewBet 1.51 3.12 7.05 0.87 -0.25 0.97 0.82 1.75 1.00
18Bet 1.51 3.35 7.50 0.85 -0.25 0.93 0.91 1.75 0.89
Pinnacle
HK
Victoria Bardar
1
76'
2
FC Floresti
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten 13.00 3.60 1.37 3.40 4.50 0.17
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet 2.20 3.50 3.00 0.93 0.25 0.83 0.97 3.25 0.78
Pinnacle
HK
Hong Kong
1
75'
1
Singapore
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 1.70 3.25 4.65 0.60 0.25 1.15 0.70 2.50 0.95
Crown 2.14 1.83 9.40 1.19 0.50 0.70 0.77 2.50 1.07
Ladbrokes 2.20 1.85 13.00 0.75 2.50 0.95
Bet365 2.25 1.80 13.00 0.72 0.25 1.15 0.87 2.50 0.97
SNAI 1.67 3.50 4.75
William hill 2.25 1.80 10.00 1.10 2.50 0.67
Betway
Easybet 2.12 1.83 9.40 1.15 0.50 0.75 0.77 2.50 1.09
Wade 2.20 1.85 12.00 0.64 0.25 1.09 0.73 2.50 0.95
Mansion88 2.28 1.73 9.10 0.75 0.25 1.09 0.80 2.50 1.02
Interwetten 2.05 1.90 13.00 0.75 0.50 0.95 3.40 3.50 0.17
10Bet 2.15 1.90 12.00 0.71 0.25 1.06 0.75 2.50 1.05
188Bet 2.14 1.83 9.40 1.20 0.50 0.71 0.78 2.50 1.08
12Bet 2.21 1.75 9.50 0.70 0.25 1.16 0.81 2.50 1.01
Sbobet 2.10 1.85 9.75 1.11 0.50 0.74 0.74 2.50 1.08
WewBet 2.29 1.72 8.70 0.75 0.25 1.09 0.84 2.50 0.98
18Bet 2.20 1.82 11.50 1.13 0.50 0.68 0.80 2.50 1.02
Pinnacle 2.23 1.91 11.40 0.69 0.25 1.23 0.80 2.50 1.03
HK
Colombia U20
0
66'
1
Wales U21
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 8.50 3.30 1.47 1.12 0.25 0.77 0.98 1.75 0.88
Ladbrokes 9.00 3.30 1.44 2.60 2.50 0.25
Bet365 10.00 3.50 1.44 1.12 0.25 0.75 0.95 1.75 0.90
SNAI
William hill 9.00 3.25 1.40 0.67 2.50 1.10
Betway
Easybet 8.70 3.40 1.44 1.12 0.25 0.79 0.98 1.75 0.90
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet 8.50 3.30 1.47 1.13 0.25 0.78 0.96 1.75 0.92
12Bet 3.27 1.82 4.10 1.25 0.25 0.70 0.98 1.75 0.90
Sbobet 3.20 1.94 3.70 1.17 0.25 0.75 0.88 1.75 1.00
WewBet 8.60 3.33 1.48 1.20 0.25 0.73 0.97 1.75 0.91
18Bet 10.00 3.45 1.44 1.13 0.25 0.71 0.92 1.75 0.88
Pinnacle 11.49 3.45 1.48 1.15 0.25 0.74 0.87 1.75 0.99
HK
Madagascar
0
30'
0
Central African Republic
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.84 3.10 4.30 0.84 0.50 0.98 1.02 2.25 0.78
Ladbrokes 1.80 3.10 4.33 1.30 2.50 0.53
Bet365 1.85 3.25 3.75 0.90 0.50 0.90 0.87 2.00 0.92
SNAI 1.90 3.00 4.00
William hill 1.91 2.90 4.20 1.50 2.50 0.50
Betway
Easybet 1.77 3.10 4.50 0.81 0.50 1.03 1.02 2.25 0.80
Wade 1.90 3.20 4.20 0.93 0.50 0.93 0.89 2.00 0.95
Mansion88 1.96 3.20 3.60 0.94 0.50 0.90 0.84 2.00 0.98
Interwetten 1.95 3.30 3.95 0.95 0.50 0.80 1.40 2.50 0.53
10Bet 1.86 3.10 4.15 0.88 0.50 0.91 0.81 2.00 0.92
188Bet 1.79 3.10 4.55 0.83 0.50 1.01 1.03 2.25 0.79
12Bet 1.90 3.25 3.75 0.90 0.50 0.94 0.77 2.00 1.05
Sbobet 1.83 3.20 3.85 0.84 0.50 1.00 0.89 2.00 0.93
WewBet 1.91 2.91 3.64 0.98 0.50 0.86 0.91 2.00 0.91
18Bet 1.89 3.30 3.80 0.91 0.50 0.90 0.82 2.00 0.98
Pinnacle 1.90 3.17 4.65 0.90 0.50 0.95 0.86 2.00 0.98
HK 1.65 3.00 5.30 0.96 0.75 0.81 1.38 2.50 0.51
Holstein
0
29'
2
Aarhus AGF
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 15.00 8.40 1.09 1.11 0.00 0.78 1.09 4.25 0.77
Ladbrokes 19.00 8.50 1.10 0.08 2.50 6.50
Bet365 13.00 8.00 1.11 1.02 0.00 0.77 1.05 4.25 0.75
SNAI
William hill 13.00 7.00 1.13 0.62 2.50 1.20
Betway
Easybet 15.00 8.40 1.07 1.11 0.00 0.80 1.08 4.25 0.80
Wade 18.00 8.50 1.09 0.97 0.00 0.72 0.95 4.25 0.70
Mansion88 17.00 6.90 1.11 1.05 0.00 0.85 1.05 4.25 0.83
Interwetten 14.00 7.00 1.13
10Bet 2.50 3.20 2.45 0.89 0.00 0.85 0.92 3.00 0.77
188Bet 15.00 8.40 1.09 1.12 0.00 0.79 1.11 4.25 0.78
12Bet 17.00 6.90 1.11 1.05 0.00 0.85 1.05 4.25 0.83
Sbobet 18.50 6.60 1.11 1.04 0.00 0.86 0.81 4.00 1.07
WewBet 12.10 6.75 1.12 1.05 0.00 0.85 1.05 4.25 0.83
18Bet 14.50 7.25 1.10 0.98 0.00 0.76 1.02 4.25 0.72
Pinnacle 15.75 7.63 1.14 1.01 0.00 0.79 1.05 4.25 0.76
HK
Augsburg
0
28'
2
St. Gallen
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 5.50 5.00 1.43 0.84 0.75 1.04 0.77 4.50 1.09
Ladbrokes
Bet365 5.50 5.00 1.44 0.82 0.75 0.97 0.75 4.50 1.05
SNAI 1.80 3.80 3.55
William hill 5.00 4.40 1.44 0.57 2.50 1.30
Betway
Easybet 5.50 5.00 1.41 0.84 0.75 1.04 0.98 4.75 0.88
Wade 6.00 4.80 1.40 0.77 0.75 0.90 0.90 4.75 0.78
Mansion88 5.50 4.40 1.44 0.85 0.75 1.03 0.73 4.50 1.14
Interwetten 5.25 4.70 1.43 0.75 4.50 0.95
10Bet 1.80 3.65 3.60 0.79 0.50 0.94 0.82 3.00 0.88
188Bet 5.50 5.00 1.43 0.85 0.75 1.03 0.78 4.50 1.08
12Bet 5.60 4.40 1.44 0.84 0.75 1.04 1.01 4.75 0.85
Sbobet 5.60 4.30 1.45 0.84 0.75 1.06 1.01 4.75 0.87
WewBet 5.00 4.35 1.44 0.86 0.75 1.04 0.98 4.75 0.90
18Bet 5.50 4.80 1.39 0.80 0.75 0.93 0.98 4.75 0.75
Pinnacle 1.82 3.80 3.66 0.82 0.50 0.97 0.87 3.00 0.92
HK
Eintracht Frankfurt
0
29'
0
Greuther Furth
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.52 3.70 5.80 0.74 0.75 1.16 1.07 2.25 0.79
Ladbrokes
Bet365 1.53 3.75 6.50 1.00 1.00 0.80 0.75 2.00 1.05
SNAI 1.75 3.80 3.80
William hill 1.50 3.40 6.50 0.60 2.50 1.25
Betway
Easybet 1.50 3.70 5.80 0.74 0.75 1.18 0.83 2.00 1.05
Wade 1.53 3.50 6.50 0.96 1.00 0.72 0.70 2.00 0.95
Mansion88 1.56 3.35 6.20 1.11 1.00 0.80 0.84 2.00 1.04
Interwetten 1.55 3.60 6.00 1.30 2.50 0.55
10Bet 1.74 3.70 3.75 0.96 0.75 0.78 0.85 3.00 0.84
188Bet 1.52 3.70 5.80 0.75 0.75 1.17 1.08 2.25 0.80
12Bet 1.55 3.40 6.20 1.09 1.00 0.81 0.80 2.00 1.08
Sbobet 1.52 3.70 5.80 1.16 1.00 0.76 0.85 2.00 1.03
WewBet 1.57 3.35 5.40 0.79 0.75 1.12 0.84 2.00 1.04
18Bet 1.51 3.50 6.25 0.98 1.00 0.75 1.04 2.25 0.70
Pinnacle 1.76 3.81 3.93 0.96 0.75 0.83 0.92 3.00 0.87
HK
Maccabi Herzliya
0
31'
1
Hapoel Holon Yaniv
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 2.36 3.00 2.54 0.68 1.00 1.02 0.86 3.00 0.84
Ladbrokes 1.44 3.50 7.00 1.40 2.50 0.50
Bet365 2.25 3.40 2.87 1.00 1.25 0.80 0.92 3.00 0.87
SNAI
William hill
Betway
Easybet 1.42 3.50 5.90 0.89 1.00 0.81 0.84 2.00 0.86
Wade 2.25 3.00 2.75 0.97 1.25 0.72 0.70 3.00 0.95
Mansion88 1.49 3.30 7.00 0.84 1.00 1.00 0.98 2.00 0.84
Interwetten 2.35 3.15 2.90 0.45 2.50 1.45
10Bet
188Bet 2.36 3.00 2.54 0.69 1.00 1.01 0.87 3.00 0.83
12Bet 1.49 3.30 7.00 0.80 1.00 1.04 0.94 3.00 0.88
Sbobet 0.84 1.00 1.00 0.97 2.00 0.85
WewBet 1.51 3.35 6.15 0.99 1.00 0.85 0.98 2.00 0.84
18Bet 2.45 3.25 2.75 0.77 1.00 1.01 0.95 3.00 0.85
Pinnacle 2.28 2.80 2.99 0.95 1.25 0.74 0.85 3.00 0.83
HK
South Africa U23
0
27'
0
Congo U23
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.62 2.74 7.20 0.85 0.75 0.97 0.76 1.25 1.04
Ladbrokes 3.60 2.50 0.17
Bet365 1.66 2.75 8.00 0.90 0.75 0.90 0.75 1.25 1.05
SNAI
William hill 1.65 2.60 7.50 1.50 2.50 0.50
Betway
Easybet 1.60 2.70 7.20 0.85 0.75 0.99 1.07 1.50 0.75
Wade 1.53 2.88 8.50 0.73 0.75 0.95 0.98 1.50 0.70
Mansion88 1.72 2.68 6.00 0.72 0.50 1.13 1.07 1.50 0.75
Interwetten
10Bet
188Bet 1.62 2.74 7.20 0.86 0.75 0.98 0.77 1.25 1.05
12Bet 1.72 2.67 6.10 1.00 0.75 0.84 1.05 1.50 0.77
Sbobet 1.68 2.98 5.20 0.96 0.75 0.88 0.81 1.25 1.01
WewBet 1.66 2.68 6.50 0.99 0.75 0.85 0.78 1.25 1.04
18Bet 1.70 2.75 6.75 0.93 0.75 0.82 0.77 1.25 0.99
Pinnacle
HK
PFK Dinamo Samarqand
0
31'
0
Unired
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten 1.47 3.65 6.75
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet 1.38 3.82 7.40
18Bet 1.46 3.60 7.25
Pinnacle
HK
Dynamo de Douala
0
28'
0
Tonnerre Yaounde
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes 1.50 3.20 8.50 2.20 2.50 0.30
Bet365 1.53 3.25 7.50 1.02 1.00 0.77 1.00 1.75 0.80
SNAI
William hill
Betway
Easybet 1.51 3.30 7.50 1.02 1.00 0.82 1.06 1.75 0.78
Wade 1.33 4.00 8.50
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet 1.51 3.20 8.25 1.01 1.00 0.74 0.99 1.75 0.76
Pinnacle
HK
Kataka FC
0
30'
0
Luweero United
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 1.61 3.40 6.00 0.82 0.75 0.97 1.05 2.00 0.75
SNAI
William hill
Betway
Easybet 1.60 3.40 6.00 0.82 0.75 0.88 0.99 2.00 0.73
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet 1.63 3.35 6.00 0.81 0.75 0.94 1.07 2.00 0.70
Pinnacle
HK
Boma Young FC
2
25'
1
Northern Gateway FC
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 1.11 8.00 13.00 0.85 1.25 0.95 0.97 5.75 0.82
SNAI
William hill
Betway
Easybet 1.09 8.00 13.00 0.84 1.25 0.86 0.89 5.75 0.81
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet 1.06 10.00 19.00 0.79 1.50 0.96 0.88 5.75 0.86
Pinnacle
HK
Los Andes Reserves
1
28'
0
Talleres Remedios Reserves
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes 1.50 3.70 5.50 0.50 2.50 1.50
Bet365 1.61 3.75 5.00 0.80 -0.25 1.00 0.92 3.00 0.87
SNAI
William hill 1.50 4.00 5.00 0.70 2.50 1.05
Betway
Easybet 0.79 -0.25 1.01 0.91 3.00 0.86
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet 1.57 3.80 5.00 0.78 -0.25 0.97 0.89 3.00 0.85
Pinnacle 1.57 3.75 5.45 0.77 -0.25 1.04 0.97 3.25 0.83
HK
Villa San Carlos Reserves
1
22'
0
Atletico Fenix Reserves
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes 1.20 5.50 12.00 0.36 2.50 1.87
Bet365 1.28 5.00 8.00 0.92 0.50 0.87 1.00 3.25 0.80
SNAI
William hill 1.20 5.50 10.00 0.62 2.50 1.20
Betway
Easybet 1.27 5.00 8.00 0.92 0.50 0.89 0.98 3.25 0.78
Wade 1.22 5.50 10.00 0.82 0.50 0.85 0.80 3.25 0.85
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet 1.27 5.25 8.25 0.87 0.50 0.88 0.91 3.25 0.79
Pinnacle 1.28 4.95 9.82 0.92 0.50 0.86 0.97 3.25 0.83
HK
Uganda Police FC
chưa
Mbarara City
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 2.00 3.10 3.40
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet 2.05 3.10 3.60 0.78 0.25 0.97 0.97 2.25 0.78
Pinnacle
HK
FC Dornbirn 1913
0
1'
0
WSG Swarovski Tirol
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 3.50 4.00 1.71 0.92 -0.75 0.90 0.85 3.25 0.95
Ladbrokes 4.00 3.80 1.67
Bet365 4.00 3.75 1.66 0.97 -0.75 0.82 0.85 3.25 0.95
SNAI 4.00 4.00 1.65
William hill 4.20 3.80 1.65
Betway
Easybet 3.50 4.00 1.69 0.94 -0.75 0.90 1.05 3.50 0.77
Wade 4.10 4.20 1.65 0.89 -0.75 0.78 0.93 3.50 0.75
Mansion88 3.90 4.10 1.67 1.06 -0.75 0.84 0.92 3.25 0.96
Interwetten
10Bet 4.00 4.05 1.62 0.95 -0.75 0.79 0.91 3.50 0.79
188Bet 3.50 4.00 1.71 0.93 -0.75 0.91 0.86 3.25 0.96
12Bet 3.90 4.20 1.61 1.04 -0.75 0.80 0.89 3.25 0.93
Sbobet 3.85 3.90 1.65 1.00 -0.75 0.84 0.82 3.25 1.00
WewBet 3.94 3.94 1.63 1.03 -0.75 0.81 0.89 3.25 0.93
18Bet 4.00 3.90 1.67 0.96 -0.75 0.77 0.72 3.25 1.03
Pinnacle 4.09 4.13 1.67 0.95 -0.75 0.84 0.98 3.50 0.81
HK
Germany (w) U17
chưa
FYR Macedonia (w) U17
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
tỷ lệ Kèo bóng đá hôm nay - Tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái trực tuyến
Kèo bóng đá hôm nay. Bảng tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái trực tiếp mới nhất, Xem tỷ lệ cá cược châu Âu, châu Á, tài xỉu trực tuyến đêm nay chính xác